Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta – kivennäisaineet

Posted In: Ruokinnasta

Mineraalipyörä” (eng. mineral interaction wheel) on ollut yksi havainnollistavimpia kuvia mitä olen nähnyt, kuvaamaan hiven- ja kivennäisaineiden välisten suhteiden merkitystä mm. hevosen ruokinnassa mutta yleisestikin tutkittaessa näiden aineiden vaikutusta toisiinsa tai yhteistoiminnassa muissa aihealueissa.

Aloitin ensin kirjoittamaan tekstiä, jossa yhteenvetäisin eri lähteiden tietoja siitä, mitä kukin näistä tekee ja mihin ne vaikuttavat. Vaikuttavatko ne yksinään vai tarvitsevatko ne siinä toistensa apua, ja jos tarvitsevat, niin miten. Voitte arvata, että teksti on pitkä, edelleen kesken ja valmistuttuaan lisään sen niiden luettavaksi, joita aihe kiinnostaa. Aiheesta on valtavasti tietoa saatavilla ja sitä kannattaa tarkastella useaa lähdettä käyttäen. Tärkeintä tästä kuvasta on ymmärtää, että ilman näitä kaikkia, oikeassa suhteessa – emme saa yhtä ja ilman yhtä, emme saa näitä kaikkia.

Yleisnimikkeellä kivennäisaineet, eli makro- ja mikrokivennäiset (=hivenaineet) toimivat lukuisissa kehon fysiologisissa toiminnoissa, mm. happotasapainon, kivennäisaineiden imeytymismuodon muodostamisessa, energian muuntamisessa kehon eri toimintojen käytettäväksi – eli ovat merkittävässä roolissa hermoston, luuston, lihasten, sisäelinten, veren koostumuksen muodostuksessa sekä näiden toimintojen mahdollistajia. Ne saattavat olla osana vitamiineja, hormoneja sekä aminohappoja, joilla on omat toimintansa. Kivennäisaineiden koostumus ei muutu ns. normaaleissa olosuhteissa ja näin ollen, niiden oikea keskinäinen suhde on merkittävä tekijä ruokintaa pohdittaessa, koska kivennäisaineet vaikuttavat suhdemäärällään muiden ravintoaineiden imeytymiseen, aineenvaihduntaan ja/tai eritykseen. Hevonen ei muodosta itse kivennäisaineita vaan saa niitä sisäisesti nautittuna veden, ruoan tai täydennysrehujen kautta.

Kivennäisaineiden keskinäinen oikea suhde on tärkeä mm. siitä syystä, että monilla aineista on ns. toksinen arvo, jolloin ne ovat sen ylittäessään myrkyllisiä. Mikäli muiden vuorovaikutteisten kivennäisaineiden suhde on väärä, se vaikuttaa myös toksisuuteen, koska kyseisen kivennäisaineen (liian vähäisessä / suuressa määrin) imeytyminen on muuttunut.

Koska hevosten ruokinnan tutkimusta on tehty vähän tuotantoeläimien ruokintaan verrattuna, monet kivennäisten imeytymistutkimukset tukevat suosituksia hyvin yleisellä tasolla, näin ollen tarkkoja arvoja eri iän, käyttöasteen, rodun alkuperän tai esim. tiineysajan  mukaan, ei ole – vaikka on viitteitä näiden vaikutuksesta kivennäisaineiden hyötykäyttöön. Tällaisissa tapauksissa, tarvittava määrä perustuu syöttömääriin ilman negatiivista vaikutusta, jolloin niistä voidaan puhua ennemminkin suosituksina.

Hevosella on kohtuullisen hyvin muodostunut ylisaannin turvajärjestelmä, jossa useimpien kivennäisaineiden lyhytkestoiset ja pienet ylimäärät poistuvat mm. hien, virtsan sekä lannan mukana. Huomattavaa kuitenkin on ettei esim. lisääntynyt hikoilu nosta kaikkien kivennäisaineiden tarvetta tasaisesti tai ollenkaan ja toisia puolestaan merkittävästi, mikä taas suhdelukujen puolesta vaikuttavat risteävien kivennäisaineiden tarvemäärään. Pitkäkestoiset yli- tai alisaannin vaikutukset voivat joissain tapauksissa kroonistaa, jolloin esim. kehon kyky varastoida ylimääriä häiriintyy ja äkillinen voimakas lisätarve ei ole käytettävissä, jolloin puutostilan vaikutukset kumuloituvat.

Vaikka kivennäisaineruokinta on sisällöltään monimutkainen, se on mukautettavissa arkipäivään kohtuullisen helposti. Kotimaan markkinoilla on runsas määrä kivennäistuotteita, lisävalmisteita tai rikastettuja rehuja tukemaan heinäruokintaa. Kaikkein olennaisinta on saada nämä kohtaamaan hevosen määritelty päivätarve niin että maksimoidaan heinäruokinta, mahdollisimman pienillä määrillä rikastettuja rehuja tai kivennäistuotteita. Tunnistetaan myös riittävän ajoissa muuttunut tarve. Heinäanalyysi sisältäen kivennäisarvot – on todella hyvä työkalu, sillä heinän päivittäisellä kilomäärillä, sen sisältämillä grammoilla ja milligrammoilla on iso merkitys kivennäisaineiden saantisuosituksen täyttymisessä juuri tämän kivennäisaineiden keskinäisen vuorovaikutuksen kautta.

Summa summarum ja Alksandre Dumasn Kolme muskettisoturi-kirjan lentävää lausetta lainaten; “Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta.” Toivottavasti tämän tiivistelmän kautta on hieman helpompi ymmärtää ruokinnan laskennan tarvetta hevosen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin takaamiseksi.

Pitäkäämme jälleen asiat yksinkertaisena – keep it simple.
No Comments »


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *